Mgr. Monika Grepiniaková

psychológ , lektor a animátor voľného času

Viera v schopnosť človeka porozumieť sebe samému, vedieť využiť svoje vlastné vnútorné zdroje a prehodnotiť, či presmerovať svoj život tak, aby bol viac naplnený a fungujúci, je základným východiskom mojej práce. 

Niečo o nás 

Mám to šťastie, že môžem robiť prácu, ktorá ma veľmi napĺňa. Vďaka svojej práci sa môžem neustále rozvíjať ako osobne, tak profesne. Počas štúdia psychológie som sa oboznámila s množstvom existujúcich terapeutických a poradenských smerov. Počas svojej praxe som zistila, že mi najviac vyhovuje PCA prístup, teda človekom centrovaný prístup. Každý človek je expertom na svoj vlastný život. Poradca nevie, čo je pre klienta najlepšie. Poradca svojim vzťahom s klientom, svojou schopnosťou vcítiť sa do klienta a zachytiť jeho prežívanie môže kráčať popri klientovi a byť mu nápomocný. Tohto sa držím aj ja a daný prístup uplatňujem vo svojej praxi.

Predtým, ako som sa rozhodla pracovať samostatne, pracovala som ako psychológ v detskom domove. Ďalej som mala možnosť pracovať na projekte výchovných opatrení. V spolupráci so sociálnym pracovníkom sme napomáhali rodinám, kde sa vyskytli výchovné problémy. Mojou úlohou bola psychologická podpora jednotlivých členov rodiny. Počas štúdia som pracovala ako animátorka v letných táboroch a animátorka v súkromných jasliach.

Neustále pokračujem v osobnom vzdelávaní, navštevujem psychoterapeutický výcvik PCA organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie. Zúčastňujem sa rôznych seminárov, workshopov a konferencií. Čítam odbornú literatúru, píšem články a stretávam sa s odborníkmi z psychologického a príbuzného prostredia.

Mgr. Monika Grepiniaková.

Mgr. Martin Grepiniak

psychológ , lektor a mediátor

Každý je expertom na svoj vlastný problém. No niekedy je lepšie, keď vás niekto podporí, prípadne odhalí ďalší pohľad z vonku. 

Už od svojich skorých študentských čias som vedel, že sa chcem venovať psychológií.

Môj odhad som si už počas štúdia potvrdil a vedomosti, ktoré som získal, ma obohacovali v mojich pracovných skúsenostiach. Hlavnú výhodu vidím vo forme využívania dostupnosti poznatkov a istej forme myslenia. Žijeme v dobe, v ktorej máme k dispozícií neskutočné množstvo informácií. Sú naozaj jednoducho dostupné. Bežné drobné hádky o tom, kto má pravdu, hravo vyrieši Google vo vašom vrecku. To nás však stavia pred úplne novú formu spracovávania poznatkov. Každý riešime svoju dávku problémov a hľadáme možnosti napredovania. Práve preto sa sústreďujem na prepojenie psychologických poznatkov a postupov, ktoré nám zjednodušia život. Či už efektívnosťou v práci, alebo vyrovnanosťou doma. Či išlo o prácu s rodinami s existenčnými problémom, alebo v bohatstve. Malej, či veľkej firme. Školskom, alebo odbornom kolektíve. Všetky problémy majú spoločný znak. Každý je expertom na svoj vlastný problém. No niekedy je lepšie, keď vás niekto podporí, prípadne odhalí ďalší pohľad z vonku. Preto sa s radosťou venujem vzdelávaniu a poradenstvu. Mojou hlavnou motiváciou je pohľad na ľudí, ktorí si postupne uvedomia, že to dokážu. Nech už ide o čokoľvek.