,, Skôr ako začnete niekoho liečiť, spýtajte sa ho, či je ochotný vzdať sa vecí, kvôli ktorým je chorý" Hippokrates.

Ľudia do poradne prichádzajú z rôznych dôvodov. Niektorí prichádzajú v ťažkej životnej situácií, iní majú komplikovaný vzťah, niekto zasa príde a ani nevie o čom sa chce rozprávať. Jedno majú všetci spoločné, chcú žiť v živote inak. Pri tejto ceste kráčam vedľa nich a spoločne hľadáme riešenie.
Niečo o mne

Niečo o mne

Mám to šťastie, že môžem robiť prácu, ktorá ma veľmi napĺňa. To ma veľmi motivuje posúvať a podporovať mojich klientov, pri každej forme našej spolupráce.

Už počas štúdia psychológie som sa oboznámila s množstvom existujúcich terapeutických a poradenských smerov. Počas svojej praxe som zistila, že mi najviac vyhovuje PCA prístup, teda človekom centrovaný prístup. Každý človek je expertom na svoj vlastný život. Poradca nevie, čo je pre klienta najlepšie. Poradca svojim vzťahom s klientom, svojou schopnosťou vcítiť sa do klienta a zachytiť jeho prežívanie môže kráčať popri klientovi a byť mu nápomocný. Tohto sa držím aj ja a daný prístup uplatňujem vo svojej praxi. 
Pre organizácie, v ktorých som pôsobila, som sa venovala príprave spoločenských a skupinových akcií, ktoré zahŕňali aj vzdelávanie a rozvoj ďalších členov. Predtým, ako som sa rozhodla pracovať samostatne, pracovala som ako psychológ v detskom domove. Ďalej som mala možnosť pracovať na projekte výchovných opatrení. V spolupráci so sociálnym pracovníkom sme napomáhali rodinám, kde sa vyskytli výchovné problémy. Mojou úlohou bola psychologická podpora jednotlivých členov rodiny. Počas štúdia som pracovala ako animátorka v letných táboroch a animátorka v súkromných jasliach. Tím som získala skúseností z rôznych uhľov pohľadu, čo využívam aj v súkromnej praxi.
Neustále pokračujem v osobnom vzdelávaní, navštevujem psychoterapeutický výcvik PCA organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie. Zúčastňujem sa rôznych seminárov, workshopov a konferencií. Venujem sa tvorbe odborných článkov a stretávam sa s odborníkmi z psychologického a príbuzného prostredia. 

poradenstvo a vzdelávanie


Poradenstvo a konzultácie poskytujeme pre jednotlivcov, páry, rodiny a firmy.

Viera v schopnosť človeka porozumieť sebe samému, vedieť využiť svoje vlastné vnútorné zdroje a prehodnotiť, či presmerovať svoj život tak, aby bol viac naplnený a fungujúci, je základným východiskom mojej práce.

Poradenstvo pre jednotlivcov

Prebieha formou individuálnych stretnutí, ktoré trvajú 1 až 1,5 hodiny. Počas prvého stretnutia sa rozprávame o probléme, s ktorým ste prišli a o vašich očakávaniach. Podľa potreby si dohodneme a naplánujeme ďalšie stretnutia i spôsob spolupráce.

Párové (manželské, partnerské) poradenstvo

Je určené pre páry, ktoré chcú spoločne riešiť problémy svojho vzťahu.

Príprava na pohovory

V oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, rýchleho nadviazania vzťahu ako základu úspechu, myslenia v intenciách úspechu a iné aktivity podľa individuálnych požiadaviek kladených na vybranú prac. pozíciu i požiadaviek klienta.

Poradenstvo pre firmy

Spokojný a vyrovnaný zamestnanec je pre firmu veľkým prínosom. Prekonanie problémov v osobnom živote nám napomáha rásť v profesnom živote. Ponúkame prácu s jednotlivcom alebo pracovnou skupinou. Zameriavame sa na psychologickú a sociálnu oblasť fungovania v zamestnaní.

Vzdelávanie, tréningy, workshopy

Poskytujeme taktiež vzdelávanie, tréningy a workshopy pre firmy, školy, organizácie a verejnosť. Tréningy a workshopy realizujeme interaktívnou metódou. Využívame rôzne cvičenia, aktivity, rolové hry a pod. Je to forma zážitkového učenia, v ktorom je účastník priamo zapojený do celého diania. Každému vzdelávaniu, tréningu alebo workshopu predchádza osobná alebo telefonická konzultácia, na ktorej sa budeme snažiť zistiť potreby Vašej firmy alebo organizácie a navrhnúť vzdelávanie tak, aby bolo pre Vás čo najväčším prínosom. 

Kontakt

KONTAKTUJTE NÁS

SPC Senica

Hurbanova 542, 1.poschodie, č. 75-76

Telefónne číslo
0904 862 746

Email
psychologse@gmail.com

Kontaktujte nás

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Cenník služieb


  • Konzultácie

  • individuálna konzultácia           30€/hod - 25€/hod                                                                                      prvá     -     každá ďalšia
  • párová konzultácia 35€/ hod


  • Vzdelávanie

  • Vzdelávanie od                             150€   3 hodiny / spolu                                                                                                                  400€    8 hodín / spolu
  • Teambuilding od                         400€    8 hodín / spolu
  • Individuálne vzdelávanie/ koučing 30€ 1 hodina/ osoba

Vzdelávanie a teambulding je potrebné dohodnúť telefonickou alebo osobnou konzultáciou (Cena závisí od konkrétnych požiadaviek klienta).

Telefónne číslo
+421 904 862 746

Email
psychologse@gmail.com