Poradenstvo a konzultácie poskytujeme pre jednotlivcov, páry, rodiny a firmy. 

Viera v schopnosť človeka porozumieť sebe samému, vedieť využiť svoje vlastné vnútorné zdroje a prehodnotiť, či presmerovať svoj život tak, aby bol viac naplnený a fungujúci, je základným východiskom mojej práce. 

Poradenstvo pre jednotlivcov

Prebieha formou individuálnych stretnutí, ktoré trvajú 1 až 1,5 hodiny. Počas prvého stretnutia sa rozprávame o probléme, s ktorým ste prišli a o vašich očakávaniach. Podľa potreby si dohodneme a naplánujeme ďalšie stretnutia i spôsob spolupráce. 

Párové (manželské, partnerské) poradenstvo 

Je určené pre páry, ktoré chcú spoločne riešiť problémy svojho vzťahu. 

Príprava na pohovory 

V oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, rýchleho nadviazania vzťahu ako základu úspechu, myslenia v intenciách úspechu a iné aktivity podľa individuálnych požiadaviek kladených na vybranú prac. pozíciu i požiadaviek klienta.

Poradenstvo pre firmy 

Spokojný a vyrovnaný zamestnanec je pre firmu veľkým prínosom. Prekonanie problémov v osobnom živote nám napomáha rásť v profesnom živote.  Ponúkame prácu s jednotlivcom alebo pracovnou skupinou. Zameriavame sa na psychologickú a sociálnu oblasť fungovania v zamestnaní. 

Vzdelávanie, tréningy, workshopy

Poskytujeme taktiež vzdelávanie, tréningy a workshopy pre firmy, školy, organizácie a verejnosť.  Tréningy a workshopy realizujeme interaktívnou metódou. Využívame rôzne cvičenia, aktivity, rolové hry a pod. Je to forma zážitkového učenia, v ktorom je účastník priamo zapojený do celého diania. Každému vzdelávaniu, tréningu alebo workshopu predchádza osobná alebo telefonická konzultácia, na ktorej sa budeme snažiť zistiť potreby Vašej firmy alebo organizácie a navrhnúť vzdelávanie tak, aby bolo pre Vás čo najväčším prínosom.