• Konzultácie

  • individuálna konzultácia           30€/hod  -  25€/hod                                                              prvá    - každá ďalšia 
  • párová konzultácia                                35€/ hod  • Vzdelávanie

  • Vzdelávanie od                                               150€            3 hodiny / spolu                                                                                400€            8 hodín / spolu 
  • Teambuilding od                                           400€            8 hodín / spolu
  • Individuálne vzdelávanie/ koučing               50€            1 hodina/ osoba


 Vzdelávanie a teambulding je potrebné dohodnúť telefonickou alebo osobnou konzultáciou (Cena závisí od konkrétnych požiadaviek klienta). 

Telefónne číslo
+421 904 862 746

Email
psychologse@gmail.com


Mediácia

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory) 


nemajetkové občianske spory:.......................................................50 €/hodina


majetkové občianske spory:

do 1 660 EUR.........................................................................................50 €/hodina


viac ako 1 661 EUR...............................................................................75 €/hodina


nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:


fyzické osoby - podnikatelia.......................................50 EUR/hodina


právnické osoby - podnikatelia..................................70 EUR/hodina


majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:


od 3 320 do 6 640 EUR.....................................10 % z hodnoty


od 6 641 do 16 600 EUR....................................7% z hodnoty


od 16 601 do 33 200 EUR..................................5% z hodnoty


od 33 201 do 66 400 EUR................................2% z hodnoty


viac ako 66 401 EUR..........................................1% z hodnoty