VZDELÁVANIE

Vzdelávanie, tréningy, workshopy

Môžete si objednať vzdelávanie, tréning alebo workshop pre Vašu firmu, školu, či organizáciu. Tréningy a workshopy realizujeme interaktívnou metódou. Využívame rôzne cvičenia, aktivity, rolové hry a pod. Je to forma zážitkového učenia, v ktorom je účastník priamo zapojený do celého diania. Každému vzdelávaniu, tréningu alebo workshopu predchádza osobná alebo telefonická konzultácia na ktorej sa budeme snažiť zistiť potreby Vašej firmy alebo organizácie a navrhnúť vzdelávanie tak, aby bolo pre Vás čo najväčším prínosom.  

Návrhy tém na vzdelávanie a tréning:

Ako viesť pracovnú poradu, aby ma ľudia počúvali?

Ako riešiť konflikty, spory alebo nedorozumenia medzi pracovníkmi?

Ako zmeniť zadávanie úloh na ciele?

Ako motivovať zamestnancov, aby sa stotožnili s cieľmi firmy?

Ako prezentovať na poradách alebo pracovných stretnutiach?

Ako viesť pracovný pohovor tak, aby som vybral najlepšieho uchádzača?

(Tému zostavíme presne podľa Vašich potrieb.) 

Ako bude naša spolupráca prebiehať?

Prvý kontakt : osobná alebo telefonická konzultácia o Vašich potrebách, na čo sa potrebujete zamerať a v čom sa potrebujete Vy alebo Vaši ľudia rozvíjať. 

Príprava: vypracujeme plán vzdelávania, navrhneme aktivity, témy a spôsob práce. 

Druhý kontakt: konzultácia plánu, dohodnutie spolupráce.

Realizácia: samotná realizácia podľa dohodnutého plánu. 

( Každému klientovi navrhujeme vzdelávanie na mieru. Niekedy môžeme vynechať prednášky, pretože ich Vaši ľudia už absolvovali v inej firme, ale nevedia ich aplikovať. V takomto prípade môžeme začať rovno s tréningom a využiť čas naplno. )