MEDIÁCIA

Čo to vlastne MEDIÁCIA je?

Mediácia je spôsob riešenia konfliktov, kde mediátor ako nezávislá osoba pomáha nájsť spoločné riešenie.

Pre koho je mediácia vhodná 

- Ak máte spory v rodine
- konflikty medzi rodičmi a deťmi
- manželský konflikt
- konflikty pri rozdelení majetku
- Ak máte spory v komunite
- konflikt medzi vlastníkmi domov
- susedské vzťahy
- konflikt medzi inštitúciami
- Ak máte podnik a riešite spor
- dodávateľsko-odberateľské vzťahy
- služby
- parkovanie
- kontrakty
- Ak niekto porušuje vaše ľudské práva
- Ak máte konflikt na pracovisku
- mobbing
- bossing

Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov , zlepšenia sociálnopsychologickej klímy na pracovisku, povesti podniku, vytvára možností a priestor na kľudnú a sústredenú prácu.

A mnoho ďalších...